Kontakt

Witaj jeśli spodobał Ci się, któryś z moich wyrobów napisz do mnie e-mail lub skorzystaj z formularza kontaktowego. 

W treści możesz wkleić zdjęcie biżuterii, którą chcesz zamówić.

Dodaj też informację, czy wszystkie elementy mają być takie jak na zdjęciu (rozmiar kamienia, zastosowane dodatki) czy coś chciałabyś/chciałbyś  zmienić. Podaj też koniecznie obwód nadgarstka (mierzony bez luzu) jeśli Twoja ręka odbiega od standardowego rozmiaru 15-16 cm dla kobiet i 18-19 cm dla mężczyzn – chciałabym aby pasowała idealnie.

Koszt wysyłki  

– list polecony ekonomiczny – 7 złotych

– list polecony priorytetowy – 9,50 złotych 

– paczkomat – 11 złotych 

– kurier – 13,50 złotych 

– wysyłka do Europy – 20 złotych  ( reszta świata cena określana indywidualnie )

Zamówienie powyżej 200 złotych – wysyłka GRATIS

Zamówienie powyżej 400 złotych – RABAT 10 %

Realizacja zamówienia do 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty  – co oznacza, że w 80% Twoja przesyłka jest wysyłana następnego dnia roboczego.

 

mail annawolowiec@gmail.com

Telefon 692334970

FORMULARZ KONTAKTOWY

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”) 
Anna Wołowiec, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOINWESTYCJE – Anna Wołowiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5861040392 , nr REGON 190881183, 81-166 Gdynia, ul. Unruga 78 A 3 .

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Pani/Pan zdecydowała, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacji zamówień na stronie http://anqe.pl/ oraz platformach sprzedażowych z którymi współpracuję
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Pani/Pana danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie przyjęty Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL – Sklep, lub wybrany przez Państwa kanał komunikacji (e-mail, FB Messenger, lub kanały platform sprzedażowych na których znajdują się moje produkty).

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego oraz platformy sprzedażowe za pośrednictwem, których możecie zakupić moje wyroby
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

UPRAWNIENIA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: annawolowiec@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 692334970.